Pracuję nad nową wersją strony. Proszę o cierpliwość, niedługo będzie lepiej i ładniej!

Location: Tokaj

Najmniejszy region winiarski na Słowacji jest przedłużeniem węgierskiego regionu, dzięki ugodzie oba kraje mogą używać nazwy Tokaj.