Location: Małokarpacki region

Największy region na Słowacji, pod względem powierzchni i znaczenia. Znajduje się u podnóża Małych Karpat w zachodniej Słowacji.