Pracuję nad nową wersją strony. Proszę o cierpliwość, niedługo będzie lepiej i ładniej!

Location: Małokarpacki region

Największy region na Słowacji, pod względem powierzchni i znaczenia. Znajduje się u podnóża Małych Karpat w zachodniej Słowacji.